003 Candle Holder: A Proto-architecture in Product Design

“สถาปัตยกรรมขนาดย่อมที่ทำลายเส้นแบ่งระหว่างความงามแบบศาสนา และความงามแบบสมัยใหม่

ให้กลายเป็นชิ้นงานศิลปะที่อยู่ร่วมภายในชีวิตประจำวันของเราได้”

0U5A5586.jpg

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ในชุดนี้ ทาง 000bjects ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันกับคุณ สุกาญจนา กาญจนบัตร โดยมีโจทย์แรกเริ่มมาจากการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวัตถุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในศาสนา เช่น บนศาลเจ้าหรือศาลพระภูมิประจำบ้าน ว่าเราสามารถนำมาออกแบบเพื่อหาความเป็นไปได้อื่นๆ ได้อีกหรือไม่ ทั้งในด้านความงามหรือบริบทการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามชิ้นงานที่ออกมาได้นั้นต้องมีคุณค่าในเชิงแนวคิด ความสวยงาม และใช้งานได้จริง

003 Candle Holder หรือ “เชิงเทียน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ที่นำแนวคิดและรูปแบบทางศิลปะสมัยใหม่มาผสมผสานกับความงามแบบศาสนา เป็นชิ้นงานหนึ่งที่นำพวกเรามาตีความและหามุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับความเป็นเชิงเทียนในศาสนสถาน เช่นการตั้งคำถามว่า เทียนในวัดหรือโบสถ์ ทำหน้าที่อะไร มีความงามแบบใด และส่งผลต่อผู้คนในสถานที่อย่างไร

4 (25 of 26).jpg
4 (11 of 26).jpg

หลังจากขบคิดกับคำถามดังกล่าวแล้ว พวกเราจึงตัดสินใจออกแบบชิ้นงาน 003 Candle Holder โดยตัวชิ้นงานประกอบไปด้วย 2 ส่วน ที่แยกออกจากกัน คือ ที่บังลมอลูมิเนียมพ่นทราย และตัวฐานสแตนเลสขัดเงา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนมุมของแสงให้เหมาะแก่การใช้งานเองได้ อย่างแรก เราเลือกใช้ฟอร์มที่เรียบง่ายเพื่อช่วยขับเน้นความสวยงามเชิงวัสดุของทั้ง 2 ส่วน เราใช้สีธรรมชาติของวัสดุ ความหลากหลายของมิติในการสะท้อนแสงภายในวัสดุ น้ำหนักของวัสดุ และช่องแสงที่ถูกออกแบบมาคล้ายคลึงกับการออกแบบช่องไฟของสภาปัตยกรรมเชิงศาสนา ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรือวัด องค์ประกอบทั้งหมดนี้ช่วยขับเน้นความงามที่มักพบในศาสนสถาน (sublimity) หรือเป็นความงามที่ทำให้ผู้คนรู้สึกนิ่งสงบแต่ลึกล้ำและน่าค้นหาให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ความสวยงามเชิงวัสดุของชิ้นงานเองยังเป็นการนำเสนอความงามแบบอุตสาหกรรม (Industrial) ในอีกมิติหนึ่งด้วย ในบริบทเชิงประวัติศาสตร์แล้วความงามแบบอุตสาหกรรมเป็นหมุดหมายของความเป็นสมัยใหม่ (modernism) และมักถูกมองว่าเป็นคู่ตรงข้ามของโลกทางศาสนาและจิตวิญญาณ ทั้งในมิติเชิงสังคมและความงาม ชิ้นงานนี้เป็นผลลัพธ์หนึ่งที่เกิดจากความพยายามในการตีความและท้าทายแนวคิดต่างๆ เหล่านี้เสียใหม่ และทำลายความเป็นคู่ตรงข้ามเหล่านี้ เราปรับเปลี่ยนให้เชิงเทียนกลายเป็นวัตถุกึ่งสถาปัตยกรรมขนาดย่อมที่สามารถอยู่ร่วมกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันได้ในหลากบริบท ไม่ว่าจะเป็นภายในบ้าน ภัตตาคาร ตกแต่งสวนเพื่อสร้างบรรยากาศ ศาสนสถานหรืออาจถูกนำไปใช้ในห้องปฎิบัติธรรมหรือกับศาลเจ้าต่างๆ 

Designed: Sukanjana Kanjanabatr

Text: NonThachai Sukkankosol

Photography: Nopanon Itthiakarapong